banner web

Trang chủ: >> Chương trình đào tạo >> Chứng chỉ an toàn lao động, Học chứng chỉ chi phí thấp

Mã sản phẩm: 787
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chi tiết khóa học
Hỗ trợ trực tuyến:  " LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC VỚI CÁC GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, TIẾT KIỆM CHI PHÍ "

chứng chỉ an toàn lao động

THÔNG BÁO
v/v: MỞ
LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC

- Căncứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ nghị định 44/NĐ- CP năm 2016

1. Chứng chỉ an toàn lao động dành cho các nhóm đối tượng sau:

-  Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

- Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinhlao động bao gồm:

+ Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệsinh lao động của cơ sở;

+ Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinhlao động tại nơi làm việc.

- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

- Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định bao gồm cả người học nghề, tậpnghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

- Nhóm 5: Người làm côngtác y tế.

- Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.Viện đào tạo hướng tới các mục tiêu giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG

* Những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

- Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động;

- Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;

- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố;

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân;

- Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

* Những quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:

- Đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc;

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

2. Giảng viên lớp học chứng chỉ an toàn lao động: Là các chuyên gia của Cục An Toàn - Bộ Lao động thương binh và xã hội, Sở lao động.

3. Kết thúc Khóa học: Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định.

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

- Cấp chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.
- Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.
- Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

Anh chị tham khảo lớp học an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động: http://www.daotaocanbo.com/dao-tao/1/153-khoa-hoc-an-toan-lao-dong.htm

XEM THÊM : CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status