LỚP HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

LỚP HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC, UY TÍN CHẤT LƯỢNG, GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH KHAI GIẢNG HÀNG THÁNG.

 

THÔNG BÁO

Về việc khai giảng lớp học quản lý chất lượng công trình xây dựng

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

– Để đảm bảo chất lượng quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; quy định về quản lý an toàn, giải quyết sự  cố trong thi công xây dựng, khai thác và sử dụng công trình xây dựng; quy định về bảo hành công trình xây dựng. Ngày 06/02/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

– Để các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định của pháp luật, Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tổ chức khóa đào tạo “ Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý chất lượng công trình xây dựng”

1. Đối tượng tham gia học quản lý chất lượng công trình: Là tất cả các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình xây dựng; Các tổ chức nghiên cứu khoa học và hoạt động, sản xuất, kinh doanh khác trong lĩnh vực kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình xây dựng; Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng; Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án công trình xây dựng; Các cá nhân có nhu cầu.

2. Khai giảng lớp học quản lý chất lượng công trình: Hàng tháng

Ngày khai giảng trong tháng : 15 hàng tháng

3. Học phí lớp học quản lý chất lượng công trình:

– Lớp học quản lý chất lượng công trình tại Hà Nội : 700.000VND/HV.

– Lớp học quản lý chất lượng công trình tại các tỉnh: 800.000VND/HV.

4. Địa điểm lớp học quản lý chất lượng công trình: Trên toàn quốc đều có khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu.

– Lớp học quản lý chất lượng công trình tại Hà Nội : Hội trường tầng 1 tòa nhà 2 tầng 301 Nguyễn Trãi – Thanh – Xuân – Hà Nội

– Lớp học quản lý chất lượng công trình tại Đà Nẵng : Trường Đại Học Đà Nẵng – Số 41 – Lê Duẩn – TP Đà Nẵng.

– Lớp học quản lý chất lượng công trình tại Hồ Chí Minh – TPHCM : Học Viện Hành Chính Quốc Gia – Số 10 Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh

– Lớp học quản lý chất lượng công trình tại các tỉnh thành khác xin vui lòng liên hệ  SĐT 0904.889.859 để có thông tin mới nhất.

5. Thời gian lớp học quản lý chất lượng công trình:

– Lớp học ngày: Sáng: 8h – 11h. Chiều: 13h30 – 16h30

– Lớp học tối: 18h – 21h

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2013/NĐ-CP

Chương I: Những quy định chung

–          Phạm vi điều chỉnh

–          Đối tượng áp dụng

–          Nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng

–          Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

–          Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

–          Chỉ dẫn kỹ thuật

–          Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng

Chương II: Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

–          Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

–          Trách nhiệm của chủ đầu tư

–          Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng

–          Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế

–          Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân giám sát khảo sát xây dựng

Chương III: Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

–         Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng công trình xây dựng

–      Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

–          Trách nhiệm của chủ đầu tư

–          Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

–          Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế xây dựng công trình sau thiết kế cơ sở.

–          Thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

–          Thay đổi thiết kê xây dựng công trình

Chương IV: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

–          Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thi công xây dựng

–          Trách hiệm của chủ đầu tư

–          Trách nhiệm của nhà thi công xây dựng

–          Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung cấp vật liệu, thiết bị, cấu kiện sử dụng cho công trình xây dựng

–          Trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

–          Trách nhiệm của giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

–          Quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình

–          Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng

–          Kiểm Tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

–          Xử lý tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng

Chương V: Bảo hành công trình xây dựng

–          Bảo hành công trình xây dựng

–          Trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình xây dựng

Chương VI: Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng

–          Phân loại, phân cấp sự cố trong thi công xây dựng  và khai thác, sử dụng công trình xây dựng

–          Báo cáo sự cố

–          Giải quyết sự cố

–          Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố

Chương VII: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

6. Giảng viên: Là các GS, TS chuyên gia đầu ngành đến từ Bộ Xây dựng; Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

7. Thủ tục nhập học: Học viên đăng ký qua điện thoại, fax, email.. trước 5 ngày học để lập danh sách lớp; Nộp 2 ảnh 3×4 cm và CMTND photo tại lớp ngày khai giảng.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.