banner web

Xây các dự án hạ tầng tỉnh Hưng Yên theo hình thức BT

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

UBND tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định.


Ảnh minh họa

Đối với dự án Khu đô thị sinh thái trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên - Dự án đối ứng cho các dự án kết cấu hạ tầng, UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP và chỉ đạo Chủ đầu tư lập Dự án, trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, bổ sung Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên (đầu tư theo hình thức BT) vào Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên, yêu cầu HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo làm tốt việc công bố công khai quy hoạch, nội dung dự án, các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, thống nhất với Chủ đầu tư về tiến độ thu hồi đất nông nghiệp phù hợp với tiến độ dự án.

Theo chinhphu

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status