banner web

Hà Nội: Rà soát vốn tạm ứng trong đầu tư xây dựng cơ bản

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước... rà soát vốn tạm ứng trong đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).

Để đảm bảo sử dụng có hiệu quả và đúng chế độ quy định đối với nguồn vốn đầu tư, tại công văn số 5214/UBND- KT, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp khẩn trương rà soát, chỉ đạo các chủ đầu tư, BQLDA nghiêm túc thực hiện việc quản lý tạm ứng và thu hồi số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách Thành phố, quận, huyện, thị xã còn tồn đọng từ những năm trước đến hết ngày 31/12/2012, đặc biệt là các dự án có số dư tạm ứng từ năm 2011 trở về trước; Báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo trước ngày 15/8/2013.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status