banner web

Sở Xây dựng địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhà ở xã hội trước ngày 25/7

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 1414/BXD-QLN yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Theo đó, Sở Xây dựng các địa phương phải tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp và dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trên địa bàn. Văn bản, số liệu tổng hợp, báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/7/2013.

Trước đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ, Thông tư số 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về việc cho vay hỗ trợ nhà ở (trong gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng).

Theo Baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status