banner web

Sửa đổi Luật Xây dựng để gắn liền với thực tiễn

Luật Xây dựng ban hành năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Luật Xây dựng đã bộc lộ một số bất cập dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, hiệu quả của các dự án chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước... Vì vậy, Luật Xây dựng cần được sửa đổi để gắn liền với thực tiễn cuộc sống; Làm rõ chức năng của chủ đầu tư và người quyết định đầu tư; Tránh tập trung hóa, thị trường hóa cách quản lý các nguồn vốn khác nhau; Tăng cường vai trò quản lý giám sát của các cơ quan chức năng trong suốt quá trình đầu tư dự án, đồng thời là việc quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; Phân cấp phù hợp với tổ chức bộ máy và năng lực đáp ứng của cơ sở…

Cần sớm xây dựng Luật Quy hoạch xây dựng để thống nhất các quy định về quy hoạch trong Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị. Theo đó thống nhất các quan điểm về điểm dân cư nông thôn, nông thôn mới, quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng, quy hoạch khu kinh tế đặc thù và các thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch.

Việc giảm mạnh thủ tục trong việc thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dẫn đến các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không kiểm soát được chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế xây dựng (nhất là với các báo cáo kinh tế kỹ thuật), đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất thoát, lãng phí trong hoạt động xây dựng. Thực tế cho thấy, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh có quy mô giống nhau, tổ chức thực hiện cùng một thời gian nhưng được phê duyệt tổng mức đầu tư khá chênh lệch.

Về khảo sát, thiết kế, trong thời gian vừa qua, Nhà nước giao trách nhiệm cho chủ đầu tư (đơn vị không có chuyên môn về xây dựng) tổ chức thực hiện các công tác khảo sát, thiết kế xây dựng và thẩm tra thiết kế xây dựng dẫn đến dễ “khép kín” trong đầu tư xây dựng. Mặt khác, các văn bản pháp luật còn thiếu các chế tài xử lý trách nhiệm trong việc tổ chức thiết kế chưa phù hợp, làm thay đổi thiết kế nhiều lần, đặc biệt có công trình phải phá đi làm lại, gây lãng phí vốn đầu tư.

Về cấp phép xây dựng, điều kiện cấp phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP là rất chặt chẽ. Song đối với địa phương, trong khi chưa đủ điều kiện để phủ được quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ không thể cấp phép xây dựng, dẫn đến khó quản lý việc xây dựng công trình từ những nhu cầu lớn của các tổ chức, cá nhân.

Về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng cần sự hợp nhất giữa quy định về lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng và Pháp luật về Đấu thầu. Để quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, Nhà nước cần xây dựng chế tài chặt chẽ, buộc các chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện; cần có chế tài khi nhà thầu trúng thầu nhưng không thực hiện đúng cam kết, phá hợp đồng; Xác định rõ tỷ lệ thưởng phạt trong tổ chức thực hiện hợp đồng…

Nguyễn Văn Thọ
Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương.

baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status