banner web

Bộ Xây dựng: Hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản Hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng cho các tỉnh, thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 để tính toán các chỉ tiêu về nhà ở đã bị hủy bỏ sau khi Bộ thực hiện việc rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành sang tiêu chuẩn quốc gia theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật vào ngày 25/2/2013. Hiện Bộ đã xây dựng và chuẩn bị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quóc gia về Nhà chung cư, trong đó sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đối với nhà chung cư xây mới hoặc cải tạo lại và phần nhà chung cư nằm trong tòa nhà có kèm các chức năng khác.

Đối với các chỉ tiêu liên quan đến kiến trúc, quy hoạch, Bộ cũng có hướng dẫn cụ thể về chỉ tiêu chỗ đỗ xe cho công trình nhà chung cư, số người cho công trình nhà chung cư trong KĐT và khu vực phát triển đô thị. Cụ thể, về chỉ tiêu đỗ xe, đối với nhà ở thương mại cứ 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ phải bố trí tối thiểu 20 m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe), và đối với nhà ở xã hội (NOXH) diện tích chỗ để xe tương ứng là 12m2.

Đối với việc xã định số người cho công trình nhà chung cư trong KĐT và khu vực phát triển đô thị, trong trường hợp điều chỉnh cơ cấu căn hộ trong dự án nhà ở thương mại và dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang NOXH mà không thay đổi diện tích sàn xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉ tiêu về dân số và quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án. Còn đối với trường hợp điều chỉnh cơ cấu căn hộ có sự thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng thì phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạc tổng mặt bằng của dự án. Chỉ tiêu dân số trong công trình nhà ở tính bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người. Nếu dân số sau khi điều chỉnh không vượt quá 1,5 lần dân số theo quy hoạch cũ đã phê duyệt thì không phải điều chỉnh chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong trường hợp các dự án phát triển nhà ở mới (nhà ở thương mại và NOXH) áp dụng bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người.

Cơ cấu các loại căn hộ sẽ do chủ đầu tư quyết định, đáp ứng yêu cầu của thị trường tại địa điểm xây dựng dự án.

Nguồn: baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status