banner web

Hà Nội ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền đấu giá đất

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng vừa ký Quyết định về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất (SDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.

Theo đó, mọi khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội được nộp vào tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách của cơ quan tài chính để quản lý, theo dõi, bao gồm: Tiền trúng đấu giá quyền SDĐ hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP; tiền phí đấu giá quyền SDĐ còn chưa sử dụng hết; các khoản tiền phạt do vi phạm quy chế đấu giá quyền SDĐ, phạt do chậm nộp tiền thu đấu giá quyền SDĐ.

Sở Tài chính quản lý đối với nguồn thu đấu giá quyền SDĐ các dự án do TP giao tổ chức phát triển quỹ đất, các sở, ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá; nhà đất chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước, quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu nhà ở do TP quản lý. Toàn bộ số thu đấu giá được nộp vào tài khoản thu đấu giá quyền SDĐ của sở Tài chính tại kho bạc Nhà nước Hà Nội quản lý, sử dụng theo quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quản lý nguồn thu đấu giá quyền SDĐ đối với: Các dự án do UBND cấp huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá theo quyết định của UBND TP; các dự án đấu giá quyền SDĐ ở các khu đất nhỏ, lẻ, xen kẹt trong khu dân cư do UBND các quận, huyện quản lý đầu tư theo phân cấp.

Theo DĐDN


Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status