banner web

Khóa học kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
────────────────────────

THÔNG BÁO

V/v mở khóa học kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng

Khóa học nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết và nâng cao năng lực kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực quản lý, phát triển kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, điều hành và quản lý doanh nghiệp, tạo mối liên kết, hợp tác trong kinh doanh đáp ứng các yêu cầu mới về hội nhập và phát triển kinh tế...

1 - Mục tiêu khóa học kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng
- Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng quan trọng.
- Chương trình học là sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực tế công việc. Chương trình được thiết kế mang tính thực tiễn, cách tiếp cận chủ yếu là nêu vấn đề, trao đổi và thảo luận.
- Học qua giao lưu đa chiều, qua chia sẻ kinh nghiệm, qua thực hành và trải nghiệm.
- Hiểu và thực hành các kỹ năng nhằm tạo môi trường làm việc hiệu quả, phù hợp với văn hoá và mục tiêu phát triển của Công ty.

2. Đối tượng tham gia khóa học kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng:
Ban lãnh đạo công ty, nhà quản lý, Trưởng/phó phòng Marketing, phòng nhân sự, phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, bộ phận Kế toán; chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích dự án đầu tư, cá nhân có quan tâm đến quản trị tài chính và các cán bộ liên quan.

3. Giảng viên: Gồm các Giảng viên - Chuyên gia giàu kiến thức và kinh nghiệm thực tế.

Nội dung chương trình khóa học kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng:

Phần 1: Đàm phán thành công hay thất bại
- Định nghĩa; Đặc tính
- Những kết quả của đàm phán
Phần 2: Hoạch định và chuẩn bị
-Ý tưởng khởi đầu
-Chiến lược và chiến thuật cần theo đuổi
-Đặt mục tiêu cao nhất có thể nhưng phải thực tế
-Xem xét mục tiêu của đối phương
-Kết quả cuối cùng? Những mục có thể đàm phán được?
-Có những nhượng bộ gì - từ phía mình và từ phía họ?
-Sử dụng ma trận SWOT; Chuẩn bị LIM & BATNA
-Xác định mục tiêu SMART
-Thế nào là một chiến lược tốt?
-Bảng chuẩn bị đàm phán
Phần 3: Bắt đầu đàm phán
-Tạo lòng tin
-Gây dựng uy tín cá nhân
-Tạo ấn tượng thông qua lý lẽ hợp lý
-Chiều theo mở đầu của đối tác
-Duy trì tập trung
-Nghe tích cực
-Thử những giả định
-Gợi mở, thăm dò
-Dự liệu không khí (gặp ở đâu; bao giờ; trang phục; các yếu tố khác)
-Tạo không khí
Phần 4: Thương lượng trực diện
-Các nguyên tắc đàm phán
-4 nguyên tắc đàm phán quan trọng (đặt mục tiêu cao; xác định rõ tất cả các nhu cầu của đối phương; hướng tới thỏa thuận tổng thể; suy nghĩ và các lựa chọn sáng tạo)
-Công thức thương lượng (Thuyết phục; tranh luận; nhượng bộ)
-Thuyết phục (hãy tránh; hãy thực hiện)
-Tranh luận (hãy tránh; hãy thực hiện)
-Nhượng bộ
Phần 5: Kết thúc thành công
-Khẳng định chấp thuận
-Tóm tắt các thỏa thuận đã đạt được
-Thủ tục hình thức yêu cầu
-Chấp thuận chính thức của cả hai bên
-Các bước thực hiện
-Tiến độ
-Ghi chép đầy đủ
-Hợp pháp hóa tất cả các văn bản ASAP
-Yếu tố kép
Phần 6: Theo dõi và hoàn thành
-Các hoạt động thực hiện
-Cập nhật tình hình thực hiện
-Quản lý thực hiện: văn bản pháp lý khi cần thiết
-Đàm phán lại, gia hạn hợp đồng
-Cơ hội hợp tác mới

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status