banner web

Hà Nội áp dụng "kịch khung" giá đất 162 triệu đồng/m2

Theo đó,  giá đất ở tối đa thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm (phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ) có giá cao nhất là 162 triệu đồng/m2, bằng khung giá tối đa Chính phủ quy định; thấp nhất tại địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông (3.960.000 đồng/m2).


Mức giá đất ở cao nhất của của Hà Nội tại Hàng Ngang, Hàng Đào  là 162 triệu đồng/m2.

Đất ở tại các phường của thị xã Sơn Tây có giá cao nhất là 16,7 triệu đồng/m2; thấp nhất là 1.260.000 đồng/m2.

Đất ở tại thị trấn thuộc các huyện có giá tối đa là 22 triệu đồng/m2; tối thiểu là 1,3 triệu đồng/m2. Tại các khu vực nông thôn, giá đất ở tại các xã giáp ranh với các quận cao nhất là 29 triệu đồng/m2, thấp nhất là 2.052.000 đồng/m2; giá đất ở ven các trục giao thông chính tại các huyện cao nhất là 13,2 triệu đồng/m2, thấp nhất là 603 nghìn đồng/m2; đất ở tại các khu dân cư nông thôn còn lại có giá cao nhất là 2.625.000 đồng/m2, thấp nhất là 480 nghìn đồng/m2.

Đối với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại, dịch vụ tại các quận có giá tối đa là 47.180.000 đồng/m2, tối thiểu là 1.781.000 đồng/m2; tại thị xã Sơn Tây tối đa là 10.855.000 đồng/m2, tối thiểu là 676 nghìn đồng/m2; tại các thị trấn có giá tối đa là 11.520.000 đồng/m2, thấp nhất là 655 nghìn đồng/m2; tại các xã giáp ranh với quận có giá tối đa là 12,6 triệu đồng/m2, tối thiểu là 818 nghìn đồng/m2; tại ven trục đường giao thông chính có giá tối đa là 5.280.000 đồng/m2, tối thiểu là 315 nghìn đồng/m2; tại khu dân cư nông thôn có giá tối đa là 1.591.000 đồng/m2, tối thiểu là 315 nghìn đồng/m2.

Đối với giá đất thương mại, dịch vụ tại các quận có giá tối đa là 57.372.000 đồng/m2, tối thiểu là 2.137.000 đồng/m2; tại thị xã Sơn Tây tối đa là 13.026.000 đồng/m2, tối thiểu là 811 nghìn đồng/m2; tại các thị trấn có giá tối đa là 13.824.000 đồng/m2, thấp nhất là 786 nghìn đồng/m2; tại các xã giáp ranh với quận có giá tối đa là 15.120.000 đồng/m2, tối thiểu là 982 nghìn đồng/m2; tại ven trục đường giao thông chính có giá tối đa là 6.336.000 đồng/m2, tối thiểu là 378 nghìn đồng/m2; tại khu dân cư nông thôn có giá tối đa là 1.909.000 đồng/m2, tối thiểu là 378 nghìn đồng/m2.

Theo baodautu.vn

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status