banner web

Bộ xây dựng trả lời về việc bổ xung chi phí tư vấn giám sát

Cty của ông Nguyễn Quốc Việt đang thực hiện giám sát công trình dưới hình thức hợp đồng theo tỷ lệ. Trong quá trình giám sát, hợp đồng thi công xây lắp được bổ sung chi phí do điều chỉnh giá nhân công, máy thi công và bổ sung giá vật liệu theo các tháng thi công. Ông Việt hỏi, việc bổ sung chi phí tư vấn giám sát có đúng quy định không?

Theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, chi phí tư vấn giám sát tính theo chi phí xây dựng chưa có thuế GTGT trong dự toán gói thầu được duyệt. Tài liệu cung cấp kèm theo hồ sơ yêu cầu tư vấn giám sát của chủ đầu tư có cả quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và quyết định phê duyệt trúng thầu xây lắp, trong đó đấu thầu xây lắp giảm 24% so với dự toán được duyệt.

Ông Việt cũng muốn được biết, khi lập hồ sơ đề xuất chi phí tư vấn giám sát Cty của ông tính theo giá trị dự toán xây lắp trong quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hay tính theo giá trị trúng thầu xây lắp của nhà thầu xây lắp?

bo-xung-chi-phi-tu-van-giam-sat
Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng trả lời:

Việc điều chỉnh giá, điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì giá hợp đồng theo tỷ lệ (%) được tính theo tỷ lệ (%) giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc. Khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu số tiền bằng tỷ lệ (%) được xác định trong hợp đồng nhân với giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc.

Chi phí tư vấn giám sát trong hồ sơ dự thầu về nguyên tắc phải bảo đảm đủ trang trải chi phí mà đơn vị tư vấn sẽ phải bỏ ra để thực hiện hợp đồng, phù hợp với phương án kỹ thuật đã đề xuất và phải xuất phát từ chiến lược kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, chi phí này phải bảo đảm tính cạnh tranh.

Do vậy, Cty của ông Việt cần tính toán, xác định chi phí tư vấn giám sát sao cho phù hợp.

Theo báo xây dựng

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status