banner web

Bộ xây dựng hướng dẫn cơ chế, chính sách trong hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời về cơ chế, chính sách liên quan đến điều kiện năng lực của nhà thầu khi tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp đường dây và trạm biến áp 500 kV.

Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã quy định tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựmg.

Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu cũng đã có quy định bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, bao gồm kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự, năng lực kỹ thuật và năng lực tài chính của nhà thầu và việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn được căn cứ theo yêu cầu cụ thể của gói thầu.

Đối chiếu các quy định nêu trên với phạm vi, yêu cầu công việc của các gói thầu xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp 500kV như trình bày của Doanh nghiệp, có thể thấy Doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm trong thi công xây dựng các công trình đường dây tải điện và trạm biến áp. Tuy nhiên, có nhiều phần công việc thuộc gói thầu như công tác bê tông, đào, đắp đất, thi công các hạng mục phụ trợ là những phần việc mà Doanh nghiệp có thể đảm nhận được, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm đã có của mình.

Do nội dung hồ sơ mời thầu xây lắp thường chỉ quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm chung để thực hiện gói thầu mà không quy định cụ thể yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đối với từng phần công việc của gói thầu nên việc nhà thầu đề xuất liên danh với một nhà thầu khác để có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của gói thầu xây lắp điện khi tham gia dự thầu là phù hợp và đúng quy định pháp luật.

Theo Baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status