banner web

Bộ Xây Dựng hướng dẫn chuyển đổi đất đầu tư xây dựng hạ tầng cho hộ gia đình

 Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (viết tắt là Thông tư số 20/TTLT-BXD-BNV), đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cập nhật dự án “Khu đô thị sinh thái Vinh Tân, thành phố Vinh” vào danh mục các dự án của khu vực phát triển đô thị, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

chuyển đổi quyền sử dụng đất hạ tầng

Việc xem xét, quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo các quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV; khu đất được chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân đến ở.

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của Tỉnh và chủ đầu tư giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở, đảm bảo phù hợp với kiến trúc cảnh quan trong khu vực.

Căn cứ Hồ sơ quy hoạch chi tiết Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân và yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An không cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất ở liền kề, nhà vườn và biệt thự nằm tại mặt tiền các tuyến đường: đường Lê Mao kéo dài có mặt cắt ngang 56m, đường Quy hoạch ven sông Cửa Tiền có mặt cắt ngang 50m, đường Phượng Hoàng Trung Đô có mặt cắt ngang 36m, tuyến đường quy hoạch phân chia khu đất dự án ở phía Bắc với khu dân cư Xóm Phúc Lộc có mặt cắt ngang 23,5m, tuyến đường có mặt cắt ngang 20,5m (mặt cắt 2-2) đoạn từ đường Lê Mao kéo dài đến bến lấy nước xe cứu hỏa, tuyến đường có mặt cắt ngang 48m (mặt cắt 6-6), tuyến đường có mặt cắt ngang 30m (mặt cắt 8-8), tuyến đường đôi dọc mương đoạn từ âu chứa nước đến hồ Vinh Tân.

Riêng đối với tuyến đường có mặt cắt ngang 28m (mặt cắt 1-1) và tuyến đường có mặt cắt ngang 20,5m (mặt cắt 2-2) đoạn vòng cung quanh hồ Vinh Tân là các tuyến đường lớn, có ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan khu vực, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, quyết định việc chuyển quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở tại mặt tiền tuyến đường này, tăng cường giám sát việc thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt, đảm bảo không ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan khu vực; đồng thời kiểm tra, giám sát việc đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án với khu vực xung quanh.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status