banner web

Điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng

Bạn Đức Tuấn tại Hà Nội có hỏi: Nội dung liên quan đến việc điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng?

chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng

Đối với hợp đồng thuộc các dự án sử dụng vốn Nhà nước, việc điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định của hợp đồng và hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công của UBND cấp tỉnh.

Bộ Xây dựng trả lời:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng”.

Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ quy định: “UBND cấp tỉnh công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến theo phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn và công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở tham khảo cho việc lập đơn giá xây dựng công trình”.

Như vậy, đối với các hợp đồng thuộc các dự án sử dụng vốn Nhà nước, việc điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định của hợp đồng và hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công của UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Xây dựng nếu được UBND cấp tỉnh ủy quyền).

Theo Baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status