banner web

Bộ Xây Dựng hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị

BạnThu Hương hỏi : Nội dung liên quan đến việc tính thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị?

dự toán công trình công ích

Bộ Xây dựng trả lời:

Theo Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thì dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Hiện nay một số dịch vụ công ích đô thị như: Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008.

Do đó, đối với những dịch vụ công ích trên, thì dự toán chi phí được tính bổ sung thuế giá trị gia tăng theo các văn bản hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status