banner web

Bộ Xây Dựng phúc đáp vướng mắc khi thực hiện thẩm tra thiết kế

Bộ Xây dựng phúc đáp Sở Xây dựng Thái Bình về giải đáp vướng mắc khi thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

thẩm tra thiết kế công trình

Theo Bộ Xây Dựng:

Việc xác định, bố trí nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng công trình do cấp có thẩm quyền thực hiện phù hợp các quy định của pháp luật. Khi trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cụ thể với cơ quan chuyên môn về xây dựng về nguồn gốc vốn làm cơ sở thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

Trường hợp nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng công trình có nguồn gốc từ những loại nguồn vốn quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (Thông tư số 13/2013/TT-BXD) thì thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD và Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trường hợp còn lại thì thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD.

Theo nội dung báo cáo tại công văn số 764/SXD-VP của Quý Sở thì việc sử dụng nguồn vốn xây dựng mới của Agribank chưa được xác định rõ là nguồn vốn nào. Do đó, Quý Sở đề nghị Agribank cần giải trình cụ thể để có cơ sở xác định nguồn vốn.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status