banner web

Bộ Xây Dựng hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng - Tổng cục Dự trữ Nhà nước về đề nghị hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.

quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Theo Bộ Xây Dựng:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 39/CV-BQLCDA, gói thầu số 1 - Xây lắp nhà làm việc chính và các hạng mục phụ trợ, Dự án đầu tư xây dựng mới nhà văn phòng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên được thực hiện theo hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định.

Tuy nhiên, quá trình thi công nhà làm việc chính, nhà thầu phải tạm dừng thực hiện các công việc thuộc hạng mục này do yêu cầu điều chỉnh thiết kế của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Vì vậy, việc điều chỉnh lại các đơn giá cố định trong hợp đồng bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh thiết kế là cần thiết. Khi điều chỉnh đơn giá, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định không thay đổi, nhưng đơn giá của những khối lượng chưa thực hiện thuộc hạng mục nhà làm việc chính cần thiết phải điều chỉnh lại theo đơn giá cố định mới phù hợp với thời điểm hạng mục này tiếp tục được thi công và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status