banner web

Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình

Sở Y tế Đồng Tháp tại hòm thư soyt_dt@gmail.com hỏi: Nội dung liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp?


lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế
Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì: “Tác giả của thiết kế công trình được lựa chọn thông qua thi tuyển hoặc được tuyển chọn được bảo hộ quyền tác giả và ưu tiên đàm phán, ký kết hợp đồng để lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng khi tác giả của thiết kế kiến trúc đó có đủ điều kiện năng lực theo quy định…

Nếu tác giả của thiết kế kiến trúc được lựa chọn từ chối thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định của pháp luật.”

Đối với dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, sau khi có kết quả đánh giá, xếp hạng của Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc, người quyết định đầu tư tổ chức và căn cứ kết quả đấu thầu để lựa chọn nhà thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình là chưa phù hợp với quy định. Tuy nhiên, do nhà thầu được lựa chọn để lập dự án đầu tư xây dựng theo kết quả đấu thầu cũng là nhà thầu đã được Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc đánh giá, xếp hạng cao nhất.

Vì vậy, để tạo điều kiện triển khai dự án được thuận lợi, kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho cư dân tỉnh Đồng Tháp và khu vực lân cận, chủ đầu tư có thể tiếp tục xem xét, đàm phán ký hợp đồng các bước thiết kế tiếp theo với nhà thầu nêu trên. Đồng thời, phải thực hiện bổ sung Quyết định chọn phương án kiến trúc của người quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status