banner web

Hướng dẫn kiểm tra công tác trắc đạc công trình

1. Nội dung Kiểm tra công tác trắc đạc công trình
1.1. Kiểm tra công tác định vị công trình
1.2. Kiểm tra sự phù hợp về kích thước hình học công trình, dùng thiết bị kiểm tra phần việc đã thi công sự phù hợp về kích thước hình học:
- Định vị công trình Sử dụng máy toàn đạc điện tử độ chính xác cao
- Độ phẳng dầm sàn, sử dụng máy thuỷ chuản NAK2
1.3. Kiểm tra độ thẳng đứng của các tầng và công trình, Sử dụng máy toàn đạc điện tử độ chính xác cao
1.4. Kiểm tra kết quả quan trắc lún và quan trắc độ nghiêng công trình sử dụng máy thuỷ chuẩn NA2,....
1.5. Kiểm tra bản vẽ hoàn công tim cốt và kích thước trục của các tầng
1.6. Kiểm tra xác suất bằng trắc địa đối với kích thước một số cấu kiện:
- Chiều cao đốt cột, sử dụng máy đo dài Disto
- Thiết diện cột, sử dụng thước thép
- Chiều cao toàn nhà; sử dụng thước thép, máy đo dài
- Chiều dài, chiều rộng tổng thể , sử dụng máy đo dài
1.7. Kiểm tra độ phẳng tường ngoài nhà tại một số vị trí
Các công việc trên được kiểm tra theo Tiêu chuẩn VN và các tiêu chuẩn hiện hành đã được chủ đầu tư áp dụng
2. Phương pháp kiểm tra
2.1. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan. Nếu phát hiện kết qủa nghi ngờ, sẽ tiến hành kiểm định
2.1. Kiểm tra ngẫu nhiên, xác suất kèm theo kiểm định với tỷ lệ kiểm định đối chứng khoảng 2 – 3% khối lượng kết quả theo báo cáo của chủ đầu tư

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status