banner web

Giám sát và quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình

Theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP việc giám sát khối lượng được thực hiện như sau:
•    Giám sát khối lượng thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt;
•    Kiểm tra, tính toán và xác nhận khối lượng thi công xây dựng của các nhà thầu  đã hoàn thành theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng;
•    Xem xét, tính toán và xác nhận khối lượng phát sinh ngoài dự toán xây dựng công trình đã được duyệt để chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định;
•    Khối lượng phát sinh này được chủ đầu tư, người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình.
•    Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng, thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán nhằm mục đích vụ lợi.
 

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status