banner web

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Ban Chỉ đạo có 6 Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Bộ gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Tấn Viên; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển; Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là xây dựng kế hoạch hằng năm và 5 năm để thực hiện các mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị Quốc gia; chỉ đạo tập huấn, hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị của tỉnh, thành phố và đô thị trực thuộc; chỉ đạo phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến quản lý phát triển đô thị do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị Quốc gia; rà soát, sơ kết đánh giá hằng năm và 5 năm; xây dựng đề xuất điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Quốc gia trong trường hợp cần thiết.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ công tác liên ngành do ngân sách Nhà nước cấp để tổ chức quản lý, triển khai Chương trình, được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Xây dựng theo quy định hiện hành./.

Nguồn: baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status