banner web

Vai trò và yêu cầu của bản vẽ hoàn công trong xây dựng

1. Vai trò của bản vẽ hoàn công trong xây dựng
a) Xử lý toán học các kết quả đo hoàn công và bản vẽ hoàn công giúp nhận được các tham số để:
- Kiểm tra kết quả đo kiểm xây dựng;   
- Kiểm tra tra kết quả đo lún;   
- Đánh giá chất lượng đo đạc, điều khiển xây dựng và chất lượng xây dựng
b) Kết quả công tác đo vẽ hoàn công kịp thời từng loại công việc, từng bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng kết hợp với kết quả quan trắc lún giúp cho nhà thầu thiết kế chỉnh lý kịp thời các khiếm khuyết hay sai sót thiết kế, giúp cho người  xây dựng rút kinh nghiệm và sửa chữa các khiếm khuyết xây dựng và tránh được thiệt hại về kinh tế do việc thi công phần mới chồng đè lên phần đã thi công có sai sót, khiếm khuyết.   
c) Bản vẽ hoàn công là một thành phần của hồ sơ hoàn công là cơ sở để nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, để khai thác công trình, để thiết kế cải tạo mở rộng và nâng cấp công trình và cuối cùng là để thiết kế phương án bảo vệ công trình kể cả thời bình lẫn thời chiến.
d) Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì công trình xây dựng.
2. Các yêu cầu của bản vẽ hoàn công
* Phải phản ảnh trung thực kết quả thực hiện thực tế thi công ngoài hiện trường mà không được tự bỏ qua các sai số;
* Phải được lập ngay tại thời điểm nghiệm thu, không được hồi ký hoàn công;
* Phải được lập và xác nhận theo đúng quy định;
* Phải thể hiện rõ ràng những chỉnh sửa, thay đổi để sử  dụng thuận tiện và chính xác trong việc khai thác , sử dụng và bảo trì công trình.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status