banner web

Trách nhiệm tự giám sát chất lượng của nhà thầu

   “Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ- trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.  Tiến hành nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công...”
   Theo quy định này, nhà thầu là người trực tiếp thực hiện việc kiểm tra chất lượng vật liệu và cấu kiện trước khi sử dụng chúng vào thi công xây lắp. Cụ thể là:
•    Chọn phòng TN (LAS-XD...), thực hiện đặt hàng các TN kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện... để có chứng chỉ kết quả thí nghiệm xác nhận chất lượng của chúng.
•    Đối với một số sản phẩm, kết cấu, bộ phận công trình và công trình, nhà thầu phải thực hiện công việc KĐ nhằm đánh giá xem chất lượng có đáp ứng quy định của thiết kế hay không. Việc tiến hành và lập hồ sơ báo cáo kết quả KĐ phải do đơn vị có chức năng và chuyên môn phù hợp thực hiện.
•    Khi phát hiện khuyết tật hay sự cố xảy ra đối với công trình thi công, nhà thầu phải kịp thời xử lý và khắc phục trên cơ sở kết quả kiểm tra bằng TN và KĐ.
   Như vậy, kết quả TN và KĐ luôn được coi là nguồn cung cấp thông tin và số liệu quan trọng để đánh giá chất lượng, làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status