banner web

KHÓA HỌC KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CÔNG VIỆC

THÔNG BÁO
V/v Mở khóa học kỹ năng hoạch định công việc

1. Đối tượng học: Khóa học được thiết kế cho các cán bộ quản lý cấp trung (trưởng/phó phòng, tổ trưởng)

2. Mục tiêu: Khóa học về “Kỹ năng hoạch định công việc và giao việc” được thiết kế nhằm giúp học viên:
- Hiểu về khái niệm hoạch định công việc và sử dụng các nguồn lực để tổ chức thực hiện công việc
- Biết cách xây dựng mục tiêu và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc
- Biết cách triển khai thực hiện mục tiêu theo mô hình PDCA
- Xác định các phương pháp hoạch định và nguồn lực để tổ chức thực hiện công việc
- Biết cách thiết lập và xây dựng các mục tiêu SMART phù hợp
- Xác định được thứ tự ưu tiên để hoàn thành công việc
- Quản lý tốt công việc thông qua kế hoạch và mục tiêu đã đặt ra
- Nhận biết và áp dụng các cách thức giao việc cho nhân viên một cách phù hợp để đạt mục tiêu
- Lập kế hoạch tổ chức và kiểm tra nhân viên thực hiện theo mục tiêu đã đề ra.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CÔNG VIỆC

• Hoạch định và tổ chức công việc    
- Những nguyên nhân của lãng phí nguồn lực
- Xem phim: Cách tổ chức công việc của Pablo và Bruno
- Tình huống: Phân tích ngày làm việc của giám đốc Hảo
- Xây dựng mục tiêu
- Trò chơi: Xây dựng tháp
- Quản Giới thiệu quy trình PDCA
- Phương pháp xác định nội dung công việc: Xác định nguồn lực
- Bài tập quản lý thời gian
- Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc
- Bài tập tình huống: Phân tích ngày làm việc của trưởng phòng Xuân
- Biểu đồ Gantt
• Kỹ năng giao việc
- Hoạt động: Người sếp bận rộn!
- Giao việc - Lợi ích của giao việc
- Những trở ngại từ người quản lý trong giao việc
- Cấp độ của giao việc
- 8 bước giao việc
- Trò chơi: Xây dựng tháp
- Thực tập lập kế hoạch hành động – Chia sẻ, thảo luận
- Tổng kết
Phương pháp học:
- Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu tình huống, đọc tài liệu, thảo luận nhóm, diễn vai, trình bày và thực hành. Phần lớn thời gian trong khóa học là các bài tập thương lượng các tình huống công việc của doanh nghiệp.
3. Giảng viên:
- Giảng viên là các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực theo yêu cầu của doanh nghiệp.
- Học viên sẽ được cung cấp các giáo trình và tài liệu bổ trợ.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status