banner web

Hướng dẫn thẩm tra thiết kế công trình

Bạn Nguyễn Việt Bắc tại hòm thư vietbachn@gmail.com hỏi: TCty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - VIWASEEN đang chuẩn bị thực hiện đầu tư xây dựng 1 dự án, hiện nay đang làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng với Sở Xây dựng Hà Nội.

Hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công của dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định 209/2004 và Nghị định 49/2008 và được TCty phê duyệt năm 2012, trước thời điểm Nghị định 15/2013 của Chính phủ và Thông tư 13/2103 của Bộ Xây dựng có hiệu lực.

Vậy hồ sơ thiết kế của TCty có phải thẩm tra theo Điều 3 và Điều 5 của Thông tư 13/2013/TT-BXD hay không? Vì khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu hồ sơ thiết kế phải có ý kiến của Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 13/2013/TT-BXD về xử lý chuyển tiếp với các công trình đã ký hợp đồng và tổ chức thẩm tra thiết kế trước ngày 15/4/2013, chủ đầu tư cần rà soát, tiếp tục thực hiện thẩm tra bổ sung các nội dung nêu tại Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD.

Sau khi có kết quả, chủ đầu tư tổng hợp gửi báo cáo kết quả thẩm tra về Cục Quản lý hoạt động xây dựng để có ý kiến.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status