banner web

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Mạnh tại hòm thư nguyenmanh72@gmail.com hỏi :

Hiện nay Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đã có hiệu lực thi hành. Sau khi nghiên cứu, tôi thấy có một vài vấn đề muốn giải đáp như sau:

1. Công trình xây dựng khác là gì? Các công trình xây dựng như nhà hàng, nhà xưởng, nhà nghỉ, khách sạn.... Công trình nhà tạm thì bị xử lý như thế nào? Theo điều khoản nào của Nghị định.

2. Các công trình cải tạo, sửa chữa ko có giấy phép sửa chữa, cải tạo thì bị xử lý như thế nào?

3. Khoản 9 Điều 13 của Nghị định được hiểu như thế nào?

Sau khi xem xét, Thanh tra Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Công trình khác quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định 121/2013/NĐ- CP là những công trình không phải là nhà ở riêng lẻ; không phải công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) hay công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

Các công trình khác có thể là hàng rào, nhà bếp... hay các công trình xây dựng nhà hàng, khách sạn, nhà xưởng, nhà nghỉ thuộc vốn của tư nhân... mà không phải là nhà ở riêng lẻ; không phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; không phải phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định trên.

Trường hợp các công trình khác vi phạm pháp luật về xây dựng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP.

2. Đối với các công trình xây dựng không phép (trong đó có loại công trình cải tạo, sửa chữa không có giấy phép sửa chữa, cải tạo), theo quy định tại Khoản 6 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt như sau: “Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình”.

3. Quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP nhằm xử lý cụ thể một số trường hợp xây dựng không phép, sai phép, sai thiết kế, sai quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, mà đã tồn tại trước ngày Nghị định 121/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì ngoài việc bị xử phạt hành chính còn bị buộc nộp số lợi bất hợp pháp, nhưng không bị cưỡng chế phá dỡ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc sau:

a) Không vi phạm chỉ giới xây dựng;

b) Không gây ảnh hưởng các công trình lân cận;

c) Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

d) Công trình được xây dựng trên đất phù hợp với quy hoạch.

Sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc nộp phạt và số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với công trình là nhà ở riêng lẻ và bằng 50% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị được duyệt đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng hoặc công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2013/NĐ-CP để làm rõ hơn nội dung này.

Theo bộ xây dựng

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status