banner web

Thành lập Ban quản lý dự án xây dựng

Bạn Vũ Ngọc Nam tại hòm thư ngocnam.cic@... hỏi: Phòng thuộc UBND huyện được giao làm chủ đầu tư công trình xây dựng, nhưng Phòng chỉ có 1 cán bộ chuyên ngành xây dựng thì có thể thành lập Ban quản lý dự án không? Phòng này chuyên môn không phải là xây dựng, nhưng là chủ đầu tư nên phải ký tên, đóng dấu vào bản vẽ thi công, như vậy có được không?

Bộ Xây dựng trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, chỉ khi chủ đầu tư xây dựng có đủ năng lực thì mới được thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp công trình có giá trị dưới 7 tỷ đồng, chủ đầu tư không phải thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mà được sử dụng bộ máy để thực hiện quản lý đầu tư xây dựng.

Việc chủ đầu tư ký và đóng dấu phê duyệt bản vẽ không có nghĩa là hồ sơ bản vẽ đó mới là thiết kế đúng. Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, "ai" làm ra sản phẩm thì "người đó" chịu trách nhiệm về sản phẩm đó. Luật còn quy định cho phép người sản xuất thực hiện và công bố sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy.

Do vậy, chủ đầu tư ký và đóng dấu vào bản vẽ không làm giảm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức thiết kế mà chỉ là thủ tục nghiệm thu và nhận trách nhiệm của chủ đầu tư đối với nhà thầu ở bước sau và trách nhiệm với xã hội của chủ đầu tư đã được quy định. Không có quy định nào của pháp luật yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình phải có năng lực về hoạt động xây dựng.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status