banner web

BXD hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng

Bộ Xây dựng phúc đáp Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận:

Đối với dự án đã được phê duyệt trước ngày Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng có hiệu lực thì theo quy định tại Điều 35, Thông tư số 10/2013/TT-BXD, cấp công trình thuộc dự án này được xác định theo Quyết định đầu tư.

Trường hợp trong quá trình triển khai dự án được phân kỳ đầu tư, nếu công trình thuộc dự án có điều chỉnh về quy mô, tầm quan trọng thì được xem xét phân cấp lại theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status