banner web

Lập và thanh toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Đối với những dự án phải thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng mà trong tổng mức đầu tư dự án không có khoản mục chi phí dành cho công việc này thì chủ đầu tư có thể lấy từ nguồn chi phí dự phòng của dự án. Trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đối với những dự án chưa phê duyệt thì trong tổng mức đầu tư của dự án, chủ đầu tư cần lập khoản mục chi phí tạm tính phục vụ việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, bao gồm các chi phí theo hướng dẫn tại Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013 của Bộ Xây dựng và căn cứ tính chất, quy mô của công trình. Việc thanh quyết toán chi phí cho công tác này dựa trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành và các quy định khác của nhà nước có liên quan.

Theo Baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status