banner web

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng

Số lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế thi công xây dựng công trình được đóng dấu thẩm tra theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 13/2013/TT-BXD nhằm phục vụ cho việc lưu trữ là 01 bộ hồ sơ bản vẽ đã được thẩm tra, trường hợp công trình có nguồn vốn quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 13/2013/TT-BXD thì đóng dấu thẩm tra cả quyển dự toán. Chủ đầu tư căn cứ bộ hồ sơ đã được đóng dấu thẩm tra để triển khai các bước tiếp theo.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn thẩm tra không nhất thiết phải đóng dấu “Đã thẩm tra” vào tất cả các bộ hồ sơ còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các bộ hồ sơ còn lại phải đúng với bộ hồ sơ “Đã thẩm tra” được lưu trữ.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status