banner web

Cấp giấy phép xây dựng công trình

Một trong những điều kiện chung để công trình được xem xét cấp giấy phép xây dựng là phù hợp với quy hoạch xây dựng (Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng). Tuy nhiên, điều kiện này chỉ là nguyên tắc chung cho các loại quy hoạch. Đối với công trình xây dựng ở đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; công trình xây dựng ở nông thôn phải phù hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn; đối với công trình ở ngoài đô thị và ngoài khu vực điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Do vậy, khi xem xét để cấp giấy phép xây dựng thì phải căn cứ vào các điều kiện chung và cả các điều kiện riêng tùy thuộc vào địa điểm xây dựng công trình.

Theo quy định hiện hành, quy hoạch chi tiết xây dựng là cơ sở pháp lý để cấp giấy phép xây dựng công trình. Vì vậy, đối với những dự án mới như dự án phát triển đô thị hoặc phát triển nhà ở yêu cầu phải lập quy hoạch chi tiết để cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, đối với những khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết thì phải ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng. Do vậy, Sở Xây dựng đề xuất cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, nhà ở riêng lẻ nằm trong khu vực không phù hợp với chức năng trong đồ án quy hoạch phân khu là không phù hợp với các quy định hiện hành.

Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố cần đẩy nhanh công tác lập quy hoạch chi tiết và ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, thiết kế đô thị để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Theo Báo xây dựng

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status