banner web

Định mức dự toán xây dựng công trình

Tại Khoản 3.3 và 3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Trường hợp nêu tại văn bản số 07/2014/CV-DaH/VHC ngày 08/01/2014, đối với định mức dự toán đào đá cấp 4 bằng máy đào khối lớn có tính chất tương tự về biện pháp thi công, công nghệ thi công so với các công việc định mức của công trình tương tự đã được Bộ Xây dựng thỏa thuận cho công trình tương tự thì chủ đầu tư quyết định việc vận dụng định mức để làm cơ sở lập đơn giá cho các gói thầu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Theo báo Xây dựng

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status