banner web

Kiểm tra, thẩm tra chất lượng công trình

Nội dung thẩm tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng về việc Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Theo đó cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra “Sự hợp lý của thiết kế để đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng công trình: Kiểm tra việc áp dụng đơn giá, định mức của dự toán; đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng”.

Việc thẩm tra dự toán công trình do chủ đầu tư quyết định theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 và tại Điều 10, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status