banner web

Quan điểm của Bộ Xây dựng về gói tín dụng 50 nghìn tỷ đồng

Báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng chính thức có ý kiến về gói tín dung 50 nghìn tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam như sau:

Trước hết Bộ Xây dựng khẳng định, gói tín dụng 50.000 tỷ đồng mà Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) công bố mới đây là chương trình tín dụng thông thường, không có ưu đãi về lãi suất, nguồn vốn do ngân hàng thương mại tự huy động để cho vay, không có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Chính phủ không có chủ trương về gói tín dụng này.

Gói tín dụng 50.000 tỷ đồng mà Ngân hàng Xây dựng Việt Nam công bố không liên quan đến chương trình hỗ trợ tín dụng nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 7/1/2013 của Chính phủ, bởi cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, cơ chế tín dụng, nguồn vốn, lãi suất, thời hạn cho vay và đối tượng khách hàng là hoàn toàn khác nhau.

Qua tìm hiểu và báo cáo của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam thì gói tín dụng 50.000 tỷ đồng thực chất là sản phẩm tín dụng mới, được gọi là chương trình liên kết "4 Nhà", gồm: Nhà băng - Nhà đầu tư - Nhà thầu xây lắp - Nhà cung cấp vật liệu xây dựng. Thay vì trước đây từng ngân hàng ký hợp đồng tín dụng với với từng chủ thể, thì nay có sự liên kết giữa các ngân hàng và các chủ thể để kiểm soát dòng tiền sử dụng đúng mục đích, tạo lập lại niềm tin trong lĩnh vực xây dựng.

Việc cho vay hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ đáp ứng các điều kiện tín dụng thông thường của khách hàng, khả năng huy động vốn của ngân hàng và thỏa thuận của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam với các ngân hàng khác trên cơ sở đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan đến toàn bộ quá trình liên kết. Không một tổ chức hay cá nhân nào có lợi thế độc quyền, cơ chế đấu thầu trong xây dựng cơ bản thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng nhận thấy, nếu sản phẩm tín dụng liên kết "4 Nhà" do Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và một số ngân hàng thương mại khác đề xuất, hoạt động tốt sẽ tạo niềm tin trên thị trường, đảm bảo dòng tiền vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả (do giảm chi phí vốn), thúc đẩy các giao dịch kinh tế trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm bớt tồn kho vật liệu xây dựng và bất động sản, giảm nợ xấu.

Theo Baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status