banner web

Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, chi phí đầu tư xây dựng công trình phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí; phù hợp với thời gian xây dựng, cơ chế thị trường và trong phạm vi tổng mức đầu tư được người quyết định đầu tư phê duyệt; tổng mức đầu tư xây dựng công trình phải bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Như vậy, nội dung Ban quản lý dự án công trình xây dựng NN&PTNT, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ nêu tại Văn bản số 15/BDA-KTTH là chưa phù hợp. Việc bổ sung xây dựng khu tái định cư, chuyển đường điện, nước vào dự án như nội dung nêu tại Văn bản số 15/BDA-KTTH hoặc lập dự án riêng và nguồn vốn để thực hiện do người quyết định đầu tư quyết định.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status