banner web

Gia hạn hợp đồng cải tạo, nâng cấp công trình

Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; các trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng và thẩm quyền điều chỉnh được quy định tại Điều 38 của Nghị định này. Theo đó, quá trình thực hiện hợp đồng do các nguyên nhân khách quan, không do lỗi chủ quan của nhà thầu dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài, thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh này.

Trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng dẫn đến kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status