banner web

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/2014/CV-CTXDYL ngày 01/03/2014 của Cty Xây dựng Yên Lạc Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Bộ Xây dựng trả lời:

Về nguyên tắc, việc lập dự toán để giúp chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của Nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ thì khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh.

Như vậy, nếu việc điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá trị dự toán (không bao gồm chi phí dự phòng) nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh.

Chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán được duyệt để phục vụ việc điều chỉnh giá hợp đồng.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status