banner web

Khóa học xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu không phải chỉ là việc thiết kế một logo và thực hiện công việc quảng cáo. Trước tiên, các doanh nghiệp cần phân tích, nghiên cứu thật kỹ những yếu tố bên trong và bên ngoài có tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (về đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm tương tự trên thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp…). Từ đó có thể xác định nhóm khách hàng mục tiêu và xác định rõ giá trị cốt lõi của sản phẩm của doanh nghiệp sẽ đem đến cho khách hàng mục tiêu. Sau đó là việc cần định vị thương hiệu của doanh nghiệp và nỗ lực thực hiện tất cả các hoạt động tương xứng với thương hiệu đó.

    Nội dung chính của khóa học:

-  Nhận thức về xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

-  Nghiên cứu thị trường: một số phương pháp nghiên cứu thị trường

-  Phân tích môi trường: ­Phân tích môi trường vĩ mô, vi mô.

-  ­Phân tích môi trường ngành.

-  ­Phân tích thương hiệu và tình hình cạnh tranh.

-  ­Phân tích người tiêu dùng.

-  Xây dựng giá trị thương hiệu

-  ­Các tiêu chí và hình thức lựa chọn nhận diện bản sắc thương hiệu

-  ­Xây dựng tính cách thương hiệu. ­Kiến trúc thương hiệu

-  Xây dựng chương trình marketing thương hiệu

    Đối tượng: Ban Lãnh đạo, chuyên viên các doanh nghiệp; giám đốc, trưởng phó phòng, chuyên viên marketing,. Phòng kế hoạch, kinh doanh, bán hàng,…
   
Chí phí: 1.500.000/1HV
   
Khai giảng và thời gian học: Khai giảng hàng tháng; Thời gian học: 3 buổi, thời gian học vào các tối 2 – 4 – 6 từ 18:00 – 21:00 giờ.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status