banner web

Khẩn trương bổ sung Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Tư vấn thực hiện chỉnh sửa, bổ sung nội dung Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.


Ảnh minh họa

Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của công việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết Bộ Xây dựng gửi ngay dự thảo Đồ án đến các Bộ, ngành, địa phương liên quan để có ý kiến góp ý chính thức. Đồng thời đánh giá thực hiện Quy hoạch Vùng theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 5/5/2008; các quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung các đô thị trong vùng và tình hình quản lý theo quy hoạch hiện nay. Đánh giá kỹ về hiện trạng theo Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng được duyệt tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 20/11/2012.

Về vấn đề đất lúa, cần rà soát kỹ hiện trạng, số liệu về diện tích đất trồng lúa và đất trồng lúa hai vụ liên quan đến phát triển các khu công nghiệp; rà soát và cập nhập số liệu từ các quy hoạch ngành liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo chính xác, thống nhất.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra, xem xét lại số liệu quy hoạch các ngành về y tế, giáo dục để xác định phương án di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi trung tâm Hà Nội tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội Vùng.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường trong Đồ án quy hoạch xây dựng Vùng. Nghiên cứu các vấn đề phải xét do tác động của biến đổi khí hậu; xem xét, đề xuất những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện.

Trên cơ sở góp ý chính thức của các Bộ, ngành và địa phương liên quan, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn chỉnh Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 4/2014, báo cáo Hội đồng thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2014.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status