banner web

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 54/QLDA ngày 07/03/2014 của Ban quản lý dự án chuyên ngành Giao thông Phú Yên đề nghị hướng dẫn rõ hơn về giá dự thầu phục vụ điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Bộ Xây dựng trả lời:

Giá vật liệu trong giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu theo nội dung Văn bản số 05/BXD-KTXD ngày 06/01/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (trả lời Công văn số 346/BQLDA ngày 20/12/2013 của Ban quản lý dự án chuyên ngành Giao thông Phú Yên) là giá dự thầu sau giảm giá.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status