banner web

Cấp giấy phép xây dựng công trình cho nhà đầu tư thứ cấp

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 135/CT-QLKT ngày 01/4/2014 của Cty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà (dưới đây viết tắt là Cty) đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc cấp giấy phép xây dựng công trình cho nhà đầu tư thứ cấp tại Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Bộ Xây dựng trả lời:

Theo quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (Nghị định 64/CP) thì chủ đầu tư là người có trách nhiệm xin cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng. Theo đó, đối với dự án khu đô thị mới chủ đầu tư cấp 1 xin cấp giấy phép cho các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án khu đô thị mới, chủ đầu tư cấp 2 (nhà đầu tư thứ cấp) xin cấp giấy phép xây dựng cho các công trình do mình làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư cấp 2 có thể xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, cho từng công trình hoặc cho các công trình của dự án nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định 64/CP và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/CP.

Căn cứ vào quy mô, tính chất công trình, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND TP Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status