banner web

Sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình?

Bộ Xây dựng phúc đáp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, chi phí đầu tư xây dựng công trình phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí; phù hợp với thời gian xây dựng, cơ chế thị trường và trong phạm vi tổng mức đầu tư được Người quyết định đầu tư phê duyệt. Như vậy, trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh nêu tại văn bản số 13/SKHĐT là phù hợp được nếu việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư không làm thay đổi mục tiêu, hiệu quả đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status