banner web

Thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 02/CV-AAC ngày 06/01/2014 của Cty Kiểm toán và kế toán AAC đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

Bộ Xây dựng trả lời:

Về nguyên tắc việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng đã nêu rõ căn cứ để điều chỉnh giá là giá của Liên sở Tài chính -Xây dựng hoặc giá dự thầu (không có căn cứ giá trong chứng thư thẩm định giá) thì không cần so sánh giá theo chứng thư thẩm định giá tại thời điểm dự thầu để làm căn cứ điều chỉnh giá.

Trường hợp trong hợp đồng quy định căn cứ xác định giá điều chỉnh khi vật liệu không có trong thông báo giá là giá trong chứng thư thẩm định giá thì áp dụng theo giá trong chứng thư thẩm định giá để làm căn cứ điều chỉnh.

Việc quyết toán dự án hoàn thành của dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status