banner web

Trách nhiệm của các đơn vị thi công, giám sát công trình

Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: “Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tuy đã được phản ánh nhiều nhưng đến nay vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng các công trình giao thông, thủy lợi… không đảm bảo chất lượng vẫn còn nhiều, gây bất bình trong dự luận xã hội nhưng việc xử lý tiêu cực vẫn còn chung chung, chưa quy định trách nhiệm của các đơn vị thi công, giám sát công trình. Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm”.

Bộ Xây dựng trả lời:

Năm 2013 trên cả nước có khoảng 54.000 công trình xây dựng đã hoàn thành hoặc đang thi công xây dựng. Nhìn chung chất lượng các công trình xây dựng hầu hết đạt yêu cầu thiết kế. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại một số công trình kết cấu hạ tầng (nhất là đường giao thông, thủy điện…) có chất lượng xây dựng không đảm bảo, gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên chất lượng công trình xây dựng của chính quyền các địa phương, Bộ Xây dựng đã luôn chủ động phối hợp với các Bộ, ngành khác tiến hành thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng quy mô lớn (năm 2013, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo thành lập hơn 60 đoàn thanh tra, kiểm tra) và đã xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Đồng thời, thông qua hoạt động của Hội đồng nghiệm thu nhà nước, Bộ Xây dựng đã giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện kiểm tra và nghiệm thu chất lượng 46 công trình trọng điểm.

Chất lượng các công trình trọng điểm quốc gia về cơ bản đã được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đạt yêu cầu thiết kế, đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng và phần lớn đưa vào vận hành khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Qua kiểm tra đã phát hiện các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý chất lượng và chất lượng xây dựng công trình, kịp thời nhắc nhở, chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư và các nhà thầu về việc tăng cường công tác kiểm soát chất lượng và khắc phục những tồn tại về chất lượng. Ngoài ra trong năm, Bộ Xây dựng cũng đã chủ trì chỉ đạo xử lý một số vấn đề nổi cộm phát sinh về chất lượng công trình xây dựng như rà soát, đánh giá tình trạng an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện, các công trình dạng tháp... trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, năm 2014, Bộ Xây dựng dự kiến thành lập 43 đoàn thanh tra, kiểm tra (chưa bao gồm kiểm tra đột xuất theo đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật) để tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên toàn quốc.

Để nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo chiều sâu, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Bộ Xây dựng cũng đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP như Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã góp phần đổi mới căn bản công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo hướng: Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát về chất lượng công trình xây dựng và chi phí xây dựng ngay từ khâu “tiền kiểm” thông qua việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra dự toán (với công trình có sử dụng vốn Nhà nước); phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trong việc kiểm soát chất lượng, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, có cơ chế khuyến khích và đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể tham gia xây dựng công trình thông qua các hình thức tôn vinh công trình xây dựng có chất lượng cao.

Ngày 30/12/2013 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2814/BXD-GĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình và xây dựng báo cáo tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong đó, Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đồng thời giao cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành rà soát các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn, phân công cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các công trình thuộc đối tượng kiểm tra quy định tại Khoản 6, Điều 25, Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Kể từ ngày 9/9/2013 (thời điểm Thông tư số 10/2013/TT-BXD có hiệu lực) đến ngày 31/12/2013 theo số liệu báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, số công trình đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu khoảng 1.250 công trình và đã tổ chức thẩm tra 3.882 hồ sơ thiết kế công trình.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang dự thảo và lấy ý kiến ban hành các thông tư Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình, Thông tư hướng dẫn Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và sẽ ban hành trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Ninh Thuận, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ chủ động đề xuất, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan khác tăng cường công tác thẩm tra, kiểm tra hồ sơ thiết kế, hướng dẫn và kiểm tra công tác thi công xây dựng và công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng, đặc biệt là đối với các công trình đường giao thông, thủy lợi, thủy điện.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status