banner web

Đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình

Bạn Nguyễn Mạnh Tiến tại hòm thư tien8618@yahoo.com hỏi: Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Long, trụ sở 358 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng đang thực hiện quyết toán công trình xây dựng dân dụng do nhà thầu Cty CP Xây dựng Bạch Đằng 203 thực hiện năm 2011. Trong quá trình quyết toán, Cty chúng tôi thắc mắc hai vấn đề sau liên quan đến việc xác định phụ cấp lưu động và không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công, cần xin ý kiến tham gia của Bộ Xây dựng:

1. Phụ cấp lưu động được tính trên cơ sở, theo Thông tư hướng dẫn nào?

2. Phụ cấp không ổn định sản xuất có được tính trong đơn giá nhân công hay không?

Theo đơn giá do nhà thầu lập để thanh quyết toán công trình có xác định phụ cấp không ổn định sản xuất. Tuy nhiên, theo Cty chúng tôi được biết:

Trước năm 2005, chi phí tiền lương để xác định giá trị dự toán xây dựng làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu được áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ và Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09/01/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp xây dựng của Nhà nước, trong đó quy định các khoản phụ cấp lương có bao gồm hệ số phụ cấp không ổn định sản xuất được quy định là 10% (đối với các công trình không phải là dự án trọng điểm của Nhà nước).

Từ năm 2005 đến nay, chi phí tiền lương để xác định giá trị dự toán xây dựng làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu được áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và các Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 quản lý lao động tiền lương trong các Cty nhà nước; Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động; Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút; Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực... Các văn bản nêu trên đã thay thế Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09/01/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tại các văn bản này không còn quy định áp dụng khoản phụ cấp không ổn định sản xuất.

Như vậy, việc Cty chúng tôi (chủ đầu tư) xác định loại bỏ phụ cấp không ổn định sản xuất ra khỏi đơn giá tiền lương có đúng theo chế độ quy định hay không?

Bộ Xây dựng trả lời:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

2. Về đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình: Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phải di chuyển theo các công trình xây dựng. Vì vậy đơn giá nhân công ngoài các phụ cấp theo quy định, còn có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất (đây là khoản phụ cấp mang tính chất ngành nghề, đảm bảo cho công nhân làm việc ở các công trường ổn định cuộc sống).

Như vậy, việc có loại bỏ phụ cấp không ổn định sản xuất ra khỏi đơn giá nhân công xây dựng công trình hay không các bên phải căn cứ vào những thỏa thuận hay những quy định trong hợp đồng.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status