banner web

Quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-C về nhà ở thương mại?

Bộ Xây dựng trả lời:

Đối với các căn hộ được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế nhà ở thương mại quy định tại Điều 40 của Luật Nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở (kể cả dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp) để bán, cho thuê theo nhu cầu và cơ chế thị trường nhằm phục vụ vào mục đích để ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân thì các căn hộ này là nhà ở thương mại.

Theo Điều 3 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP, pháp luật quy định như sau:

1. Nhà ở thương mại là nhà ở do tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng để bán, cho thuê theo nhu cầu và cơ chế thị trường;

2. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng quy định tại Điều 53, Điều 54 của Luật Nhà ở và quy định tại Nghị định này mua, thuê hoặc thuê mua theo cơ chế do Nhà nước quy định.

Theo BXD

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status