banner web

Chương trình đào tạo quản lý điều hành

Đội ngũ quản lý, lãnh đạo có vai trò quan trọng, không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, năng lực quản lý, lãnh đạo mới là điều quyết định, ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Năng lực quản lý, lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo chiến lược và nhân sự cốt lõi sẽ giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển bền vững trong tương lai.

Với mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, DTCB đã thiết kế và cung cấp tới doanh nghiệp các chương trình đào tạo nhằm phát triển đội ngũ lãnh đạo chiến lược toàn diện. Các chương trình đào tạo này sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn giúp đội ngũ lãnh đạo chiến lược dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay.

Chương trình đào tạo được thực hiện bởi đội ngũ Giảng viên nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với nghề Tư vấn. Đồng thời, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp nhiều hình thức, tình huống thực tiễn, hoạt động để tạo ra sự say mê, hứng khởi cho học viên. Phương pháp giảng dạy có sự tham gia của người học và lấy học viên làm trung tâm.

Phương pháp giảng dạy bao gồm:

- Học bằng việc thực hành

- Thảo luận tình huống theo nhóm

- Thuyết trình theo nhóm

- Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

- Nhập vai, mô phỏng

Qua những nghiên cứu về nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp và kinh nghiệm Tư vấn và Đào tạo, xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo nhằm phát triển tư duy quản trị của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, giúp học viên trang bị đầy đủ những tư duy, kiến thức và kỹ năng quản trị hiện đại. Qua đó, đội ngũ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ định hướng tổ chức hoạt động với hiệu quả cao hơn.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status