banner web

Tập trung đẩy mạnh quy hoạch nông thôn mới

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, quy hoạch có vai trò rất quan trọng và là tiêu chí số một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Vì vậy, trong kế hoạch triển khai thực hiện năm 2014, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch NTM.

quy-hoach-nong-thon

Tính đến cuối năm 2013, hơn 10.000 xã trong cả nước đã hoàn thành quy hoạch xây dựng (QHXD) NTM, đạt tỷ lệ 93%. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đây là sự cố gắng đáng ghi nhận của các địa phương cũng như sự tham gia phối hợp chỉ đạo của các Bộ, ngành liên quan.

Tuy nhiên, chất lượng QHXD NTM chưa hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển khu vực nông thôn. Nguyên nhân là do trong thời gian vừa qua, các địa phương mới chỉ tập trung đến quy hoạch xã mà hầu như chưa có quy hoạch vùng huyện. Vì vậy giữa các xã với nhau chưa phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật…

Do đó, trong năm 2014, Bộ Xây dựng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ nhưng đảm bảo chất lượng công tác quy hoạch. Các địa phương triển khai chậm công tác quy hoạch NTM sẽ được trực tiếp hỗ trợ để đến hết năm 2015 sẽ hoàn thành công tác QHXD NTM.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển khu vực nông thôn, Bộ cũng sẽ tổ chức rà soát, điều chỉnh lại QHXD vùng huyện, vùng tỉnh. Đồng thời nghiên cứu việc hình thành các trung tâm nông thôn (thị tứ) trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, làm rõ tính liên kết trên diện vùng (vùng tỉnh, vùng huyện), tăng cường tính thống nhất của các QHXD vùng tỉnh, vùng huyện và các quy hoạch chuyên ngành khác, nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đáp ứng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với việc xác định nhu cầu nguồn lực để tập trung hỗ trợ đầu tư cho các xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ tập trung vào cải tạo môi trường nông thôn thông qua việc tuyên truyền, vận động từng hộ tự cải tạo, sửa sang nhà ở, có đủ các công trình vệ sinh thiết yếu đạt chuẩn; cải tạo ao, vườn để có thêm thu nhập; Xây dựng quy ước làng xã đảm bảo nếp sống văn minh và gìn giữ an ninh trật tự ở nông thôn…

Trong năm 2014, Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục rà soát văn bản pháp luật về xây dựng NTM thuộc ngành Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nhà ở nông thôn, mẫu nhà ở, các mẫu công trình công cộng theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về bộ tiêu chí quốc gia về NTM; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ cải tạo nhà ở…

Bên cạnh việc đào tạo, nâng cao bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lý từ tỉnh đến xã, Bộ Xây dựng còn triển khai nhiều chương trình đề án như: Điều tra đánh giá, tổng kết công tác phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn làm cơ sở ban hành tiêu chuẩn quy phạm; Nghiên cứu, ban hành các mẫu thiết kế nhà ở nông thôn theo đặc thù của từng vùng miền trên cả nước; Điều tra, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, đề xuất giải pháp hoàn thiện văn bản pháp luật về quy hoạch, kiến trúc xây dựng NTM…

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status