banner web

Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

cong trinh nha nuoc
Ảnh minh họa.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ quản lý công trình chuyên ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xây dựng công trình.

Ủy viên thường trực Hội đồng là Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng.

Hội đồng có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công tác quản lý chất lượng, chất lượng công trình, công tác nghiệm thu các công trình quan trọng quốc gia và một số công trình quan trọng khác khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Quyết định nêu rõ, Hội đồng có nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ thông qua danh mục công trình dự kiến tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hằng năm; Kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng; Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và các nhà thầu.

Hội đồng cũng sẽ tổ chức nghiệm thu đánh giá sự tuân thủ các điều kiện để đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật đối với các công trình quan trọng quốc gia và một số công trình quan trọng khác khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hằng năm hoặc đột xuất về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình...

Hội đồng được quyền tạm dừng công trình nếu thấy sai phạm

Theo Quyết định, Hội đồng có quyền yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và các bên liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Hội đồng; tạm dừng thi công nếu phát hiện thấy các sai phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình hoặc an toàn trong thi công xây dựng công trình; yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu làm rõ và có biện pháp khắc phục sai phạm này.

Đồng thời, Hội đồng cũng được quyền không cho phép đưa công trình vào sử dụng nếu công trình không đảm bảo an toàn, không đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn và thiết kế được duyệt; chỉ định các chuyên gia, tổ chức tư vấn trong và ngoài nước có kinh nghiệm và năng lực phù hợp để kiểm tra chất lượng, thẩm tra các vấn đề kỹ thuật và kiểm định chất lượng công trình.

Hội đồng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các kết luận và quyết định của Hội đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, hoạt động của Hội đồng không thay thế vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia xây dựng công trình. Chủ đầu tư, các nhà thầu và các tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm khắc phục các sai phạm, nghiên cứu tiếp thu các khuyến cáo của Hội đồng và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status