banner web

Tăng cường hiệu quả quản lý kiến trúc và nâng cao chất lượng kiến trúc

Ngày 19/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Quy hoạch Kiến trúc, một số Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội, các Cty tư vấn thiết kế và các chuyên gia về công tác quản lý chất lượng kiến trúc.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Nguyễn Đình Toàn

Hiệu lực của các văn bản pháp lý đối với công tác quản lý kiến trúc còn thấp

Theo các chuyên gia, văn bản quản lý về quy hoạch xây dựng hiện nay đã được chú trọng và ban hành nhiều hơn, song các văn bản pháp lý về quản lý kiến trúc (QLKT) còn thiếu, cần đi sâu đi sát nhằm hạn chế những tiêu cực trong công tác quản lý.

Cụ thể như: Sự chỉ đạo can thiệp sâu của chính quyền trong khi còn hiểu biết hạn chế về chuyên môn; cơ quan tham mưu và cán bộ chưa đủ năng lực; nhiều tổ chức tư vấn, công ty được cấp giấy phép hoạt động hành nghề chưa đủ thực lực; công tác đào tạo, phản biện nghề nghiệp phê bình kiến trúc chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng hiện nay…

Các đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, hiện lực lượng cán bộ ở địa phương, cấp cơ sở liên quan đến lĩnh vực kiến trúc vừa yếu vừa thiếu, có nhiều nơi cả huyện không có lấy một kiến trúc sư.

Hơn nữa, sự phân cấp trong QLKT còn chồng chéo, không hợp lý, người không có nghề, không đúng chuyên môn lại được phân công theo dõi QLKT còn phổ biến… Các Sở kiến nghị, cần phải quan tâm hơn nữa đến năng lực cán bộ, lấy con người làm cái gốc để xây dựng một bộ máy đủ mạnh mới quản lý được.

Về vấn đề thi tuyển, lựa chọn phương án kiến trúc, vẫn còn có sự can thiệp sâu của chính quyền các cấp, khiến cho chất lượng thi tuyển đồ án kiến trúc còn thấp, thậm chí hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển chọn phương án kiến trúc không còn hiếm. Thực trạng này đã gây ra tâm lý chán nản của những kiến trúc sư có năng lực muốn tham gia phương án kiến trúc.

PGS.TS.KTS Tôn Đại cho biết: Hiện chúng ta đang tổ chức lập dự thảo “Luật hành nghề Kiến trúc sư”, như thế là chưa đáp ứng, chưa bao trùm được hoạt động của nghề nghiệp và quản lý chất lượng kiến trúc, cần đổi tên là “Luật Kiến trúc”, trong đó sẽ bao gồm cả quản lý nhà nước và hành nghề của kiến trúc sư.

Đồng ý kiến với PGS. Tôn Đại, KTS Trần Đức Hợp cho rằng nên gọi là “Luật kiến trúc” vì nếu chỉ là luật hành nghề kiến trúc sư thì phạm vi còn hẹp, không bao trùm được hết các hoạt động về kiến trúc.

Dùng thiết chế để quản lý kiến trúc

Theo các địa phương, việc Bộ Xây dựng dự kiến triển khai xây dựng luật liên quan đến lĩnh vực kiến trúc là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết. Bởi kiến trúc là lĩnh vực rộng lớn, chịu tác động từ nhiều đối tượng, nên cần phải từng bước đưa vào lộ trình, vận hành một cách minh bạch, hiệu quả.

Đại diện Sở Xây dựng các địa phương kiến nghị, Bộ Xây dựng sớm sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BXD về Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Bộ cũng cần có hướng dẫn cụ thể hơn Hội đồng chấm thi tuyển chọn phương án kiến trúc, không nên để một số ít lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam tham gia chấm thi ở tất cả các công trình với vai trò là Chủ tịch Hội đồng hoặc là thành viên Hội đồng. Hội đồng cần tăng cường số lượng kiến trúc sư đã có kinh nghiệm thích ứng với từng thể loại công trình, giảm bớt số lượng người không có chuyên môn.

Theo PGS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông, cần có những quy định cụ thể về tác nhân tham gia đối với kiến trúc như: Chính quyền, nhà đầu tư, kiến trúc sư và người sử dụng… Trong đó chú trọng đến việc hạn chế sự can thiệp của chính quyền. Quản lý nhà nước phải thông qua đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị.

Đại diện các Cty tư vấn cũng đề nghị cần rà soát năng lực của hàng nghìn Cty tư vấn hiện nay, xiết chặt việc cấp phép hành nghề, phân hạng các tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn được tham gia những loại, cấp công trình.

Đồng thời, Nhà nước cũng cần có chế tài hạn chế được tiêu cực về chi phí tư vấn, trong đó phải trích nộp cho “bên A” từ nguồn kinh phí của người lao động; quy định về hợp đồng kinh tế cũng cần cụ thể như: yêu cầu chủ đầu tư chứng minh năng lực tài chính, tạm ứng, thanh toán theo tỷ lệ phần trăm cho đơn vị tư vấn, bồi thường hợp đồng nếu có rủi ro hoặc chủ đầu tư cố tình chây ỳ việc tạm ứng, thanh toán.

GS. TS.KTS Hoàng Đạo Kính nhận định: “Lâu nay chúng ta làm quy hoạch nhiều nhưng tính khả thi và hiệu lực quy hoạch còn thấp, lãng phí trong việc lập quy hoạch. TKĐT không chỉ đơn thuần là giao cho “ông quy hoạch” làm, mà TKĐT cần phải được quản lý như là những nhà điêu khắc không gian, tạo nên được hình thái đô thị.

Văn hóa đô thị, nét đẹp đô thị cần phải nói đến sự trật tự, sau mới nói đến từng công trình, từng ngôi nhà. Cái cần nhất ở Việt Nam hiện là đô thị đó có trật tự hay không. Nếu đô thị Hà Nội chỉ cần có trật tự thôi thì tự bản thân nó đã rất đẹp.

Theo GS. Hoàng Đạo Kính, chúng ta phải hiểu rõ về tài sản đô thị, nó bao gồm cả những gì thuộc về di sản, những cái đang tồn tại hiện hữu. TKĐT là thực hiện việc kiện toàn, nâng cấp, đầu tư dựa trên những gì đã có.

Nhưng hiện chúng ta đang không quản lý được tài sản mà chúng ta đang có. Vì thế mà cấu trúc đô thị ở nhiều nơi đã bị phá vỡ, không còn ô phố nào còn nguyên vẹn (ở Hà Nội, TP.HCM và các ĐT khác).

“Quản lý kiến trúc đô thị như thế nào, hiện nay chúng ta đang bị hiểu sai. Quyển sách “Thiết kế đô thị” của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia viết sai nhiều mà vẫn được Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao giải.”

GS Hoàng Đạo Kính đề xuất, Bộ Xây dựng nên thực hiện thí điểm việc đánh giá đầy đủ một TKĐT đã được duyệt, như ở khu trung tâm khu Nhà Hát Lớn, Tràng Tiền… để xem xem chúng ta quản lý thế nào, làm được những gì…

Chúng ta cần nhìn nhận lại hệ thống quản lý và TKĐT đối với đô thị cũ, đô thị mới; cần tiếp tục phát triển những gì đã có, còn những khu mới phải quản lý được tương ứng với diện mạo mà chúng ta mong muốn.

Cái khó nhất hiện nay là quản lý cả đô thị như một thiết chế. Cần xem lại hệ thống quản lý của chúng ta ra sao và TKĐT đối với đô thị cũ và đô thị mới như thế nào.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chỉ đạo Vụ Quy hoạch Kiến trúc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các đại biểu tham dự cuộc họp, từ đó đề xuất việc sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến việc quản lý kiến trúc.

Việc xây dựng văn bản pháp luật phải có sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động xây dựng – kiến trúc. Những bài học thực tế hiện nay, những kinh nghiệm quốc tế mà các nước đã làm tốt là cơ sở cần thiết để xây dựng hệ thống văn bản pháp luật có tính khả thi cao.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định, việc quản lý kiến trúc trước hết phải quản lý theo quy hoạch; theo quy định về thiết kế đô thị, nhưng không làm hạn chế sự sáng tạo của giới kiến trúc. Mỗi thành phố nên có kiến trúc sư trưởng, đồng thời phải có người chỉ huy thiết kế đô thị cho một hoặc nhiều tuyến phố.

Theo Bộ trưởng, việc quản lý đô thị không thể bằng mệnh lệnh hành chính mà phải đưa vào luật để thực hiện.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status